Alain Vannieuwenburg: Leo Apostel, Leven en werk in vogelvlucht

VC DE SCHAKEL Steenweg 32, Mechelen, België

Apostel staat voor vrijzinnig denken: ieder mens moet voortdurend onderzoek verrichten volgens zijn eigen mogelijkheden, maar los van alle dogma’s en andere beperkingen. Zijn werk als overtuigd atheïst krijgt veel weerklank. In 1985 ontvangt hij de Solvayprijs, later de Arkprijs...
Read more

Daniel Acke: Atheïstische Spiritualiteit, toen en nu

VC DE SCHAKEL Steenweg 32, Mechelen, België

Voor Leo Apostel was spiritualiteit een houding tegenover de werkelijkheid waarbij het individu door zelfoverstijging op het totale zijn is betrokken en daarbij soms een mystieke ervaring beleeft.  Het was zijn vaste overtuiging dat dergelijk fenomeen zich net zo goed...
Read more

Lezing Eddy Bonte: Leo Apostel en de Vrijmetselarij

Zaal Offendonk Den Haes 8a, St Katelijne Waver

1983: na dertig jaar verlaat Leo Apostel de vrijmetselarij, omdat zij geen openbare stelling inneemt over de planetaire wapenwedloop die de mensheid dreigt te vernietigen. Deze ‘breuk met de internationale solidariteit’, is voor de filosoof onverenigbaar met het planetaire ideaal...
Read more