Alain Vannieuwenburg: Leo Apostel, Leven en werk in vogelvlucht

VC DE SCHAKEL Steenweg 32, Mechelen

Apostel staat voor vrijzinnig denken: ieder mens moet voortdurend onderzoek verrichten volgens zijn eigen mogelijkheden, maar los van alle dogma’s en andere beperkingen. Zijn werk als overtuigd atheïst krijgt veel weerklank. In 1985 ontvangt hij de Solvayprijs, later de Arkprijs...
Read more