Feest Vrijzinnige Jeugd

Het Feest Vrijzinnige Jeugd symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Het is voor de 12-jarigen een bekroning voor het volgen van 6 jaar niet-confessionele zedenleer en een moment waarbij wordt stilgestaan bij de grote vragen: wie ben ik, wat ben ik, waar ga ik naartoe?

Volwassen worden is meer dan ’s avonds langer mogen opblijven. De basisschool ligt bijna achter de rug, er moet een keuze gemaakt worden aangaande studierichting, enz….
Het bereiken van de leeftijd van 12 jaar gaat vaak gepaard met een viering in gezelschap van familieleden, van vrienden, van gelijkgezinden. Het is de bedoeling de feestelingen tijdens de plechtigheid bewust te maken van het feit dat ze een nieuwe levensfase binnentreden die niet altijd gemakkelijk zal zijn.

Dat ze voelen dat ze een steuntje in de rug krijgen om, samen met hun ouders, vrienden en leerkrachten zedenleer, een aantal attitudes te creëren om een eigen moreel verantwoord leven uit te bouwen in alle openheid en vrijheid van denken.