Waardig Levenseinde

De wet voorziet de mogelijkheid om bij leven en welzijn een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men door ziekte of ongeval wordt getroffen, daardoor een ernstige en ongeneeslijke aandoening krijgt en op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Tijdens de besprekingen in het parlement heeft men besloten dat hieronder alleen comateuze patiënten vallen. Het gaat dus niet om demente personen.

De vorm waaraan zo’n wilsverklaring moet beantwoorden, is wettelijk vastgelegd.

Er kan enkel rekening worden gehouden met deze voorafgaande wilsverklaring wanneer:

  • De patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
  • Niet meer bij bewustzijn is. • Deze toestand onomkeerbaar is.

Waaruit bestaat een ‘wilsverklaring’? 

De wilsverklaring zelf, mag met de hand worden geschreven of getypt en bestaat uit twee delen. Een eerste deel is samengesteld uit gegevens die verplicht in elke wilsverklaring moeten worden opgenomen. Een tweede deel heeft betrekking op facultatieve gegevens. De wilsverklaring dient naar inhoud en vorm correct te worden ingevuld, daar ze anders als niet rechtsgeldig kan aanzie worden.

Duur van een wilsverklaring

Zo’n wilsverklaring is sinds 2020 onbeperkt geldig tot eventuele intrekking door de betrokkene. Wat moet je met deze wilsverklaring doen? Je kan de bijhouden en aan een vertrouwenspersoon geven, je kan die via de gemeentediensten laten opnemen in een register. Het registreren bij een registratiedienst zoals die van het VC De Schakel vzw Mechelen is ook mogelijk. Voor meer informatie neem je best contact op met ons.