Huis van de Mens

Het huisvandeMens Mechelen (voorheen Centrum Morele Dienstverlening) is georganiseerd vanuit deMens.nu, een koepel van 37 vrijzinnig humanistische verenigingen.

Het huisvandeMens biedt een kosteloze dienstverlening aan vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief, open voor iedereen. Je kan er terecht voor informatie, Vrijzinnig humanistische begeleiding, een vrijzinnige plechtigheid op maat bij bv. geboorte, huwelijk, samenzijn of overlijden.
En verder organiseren zij informatieve activiteiten, voordrachten over allerhande maatschappelijke thema’s, rondleidingen voor klassen, …

Info: huisvandeMens Mechelen – Consciencestraat 9 – 2800 Mechelen
tel. 015 45 02 25 – mechelen@deMens.nuwww.deMens.nu