Daniel Acke: Atheïstische Spiritualiteit, toen en nu

VC DE SCHAKEL Steenweg 32, Mechelen

Voor Leo Apostel was spiritualiteit een houding tegenover de werkelijkheid waarbij het individu door zelfoverstijging op het totale zijn is betrokken en daarbij soms een mystieke ervaring beleeft.  Het was zijn vaste overtuiging dat dergelijk fenomeen zich net zo goed...
Read more