Wat is vrijzinnig humanisme

Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt.Vrij van dogma’s en met een kritische en onderzoekende geest, zoekt een vrijzinnig humanist naar waarheid en zin in zijn leven.

Vrijzinnig humanisten doen aan vrij onderzoek, dat wil zeggen dat zij niet alles zomaar geloven, maar zelf dingen onderzoeken en hierover een gefundeerde mening vormen. Discussies worden niet uit de weg gegaan, overtuigingen kunnen worden herzien en zekerheden’ kunnen opnieuw in vraag worden gesteld …

Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid zijn de hoofdingrediënten van een vrijzinnige kijk op het leven.

Vrijzinnigheid wil zeggen dat:

  • Je jezelf als mens wil vervolmaken door aan vrij onderzoek te doen.
  • Je niet zo maar iets voor waar neemt zonder erover nagedacht te hebben.
  • Je niet gelooft dat er een god bestaat, die alles bepaalt, maar gelooft dat je zelf je lot in handen hebt.
  • Je maatschappelijk geëngageerd bent.
  • Je jezelf niet onderwerpt aan een dogma, noch aan een partij, noch aan vooroordelen.
    Dit betekent immers het einde van alle denken…

Zingeving zonder god

Vrijzinnigen aanvaarden geen bovennatuurlijke of goddelijke oorsprong voor regels over goed en kwaad. De mens is zelf schepper én drager van zijn moraal. Vandaar dat vrijzinnigen bewust geen godsdienst belijden. Zij huldigen geen enkel godsdienstig geloof. Zij verwerpen elke oraal die steunt op openbaring.