Nieuws

Lentefeest 2021

Volgend Lentefeest voor de leerlingen van het 2de studiejaar basisscholen St.-Katelijne-Waver gaat door op zaterdag 26 juni 2021 in de Zaal Elzestraat, Clemenceaustraat 111 SKW. Meer info kan je bekomen via je leerkracht moraal.

Coronapandemie 2020-2021

Door de coronapandemie ligt onze werking met lezingen en activiteiten stil. Wie behoefte heeft tot contact, we zijn er voor jullie.

Eens we door de wetgever weer kunnen bijeenkomen, starten we we weer op en hopen we je weer te kunnen begroeten.

Nieuwjaarsreceptie 2020

Op vrijdag 10 januari 2020 van 19.00-21.00 u. worden alle leden en sympathisanten van het VC De Penseur, Vrijzinnig Katelijne en Willemsfonds Katelijne, uitgenodigd om het glas te heffen op de start van het nieuwe jaar.

Het vrijzinnig centrum De Penseur werd feestelijk ingehuldigd.

Na de maanden van werkzaamheden om van een loods een volwaardig Vrijzinnig Centrum te maken, was het eindelijk het moment om deze locatie op 16 september 2017 feestelijk in te huldigen.

De opkomst was groot en er werd door de genodigden lovend – hoe kan het anders bij een feestelijke inhuldiging – gesproken over de realisatie van dit initiatief. En dan heb je ook de getrouwe speeches!

Onze voorzitter Caroline Andries verwelkomde de aanwezige Schepenen van Katelijne Waver, de grote delegatie van DeMens.nu onder leiding van haar voorzitter Sylvain Peeters en haar directeur Anne-France Ketelaer, de vertegenwoordigers van de vele vrijzinnige organisaties alsook de vele opgekomen vrijzinnigen van onze gemeente en omliggende gemeenten.

Om reden van andere verplichtingen gaf zij dan eerst het woord aan Ronny Slootmans, Schepen van Cultuur, die namens het college van Burgemeester en Schepenen de oprichting van een Vrijzinnig Centrum (VC) toejuichte en ons een succesvolle start toewenste.

Hierna werd door Jim Van Leemput, voorzitter van het IMD Antwerpen (Instelling voor morele Dienstverlening), de verwondering uitgesproken hoe de initiatiefnemers op korte tijd dit lokaal hadden omgetoverd tot een volwaardig VC. Hij was deze loods komen bezoeken bij de aanvang van de werken en zag nu de uiteindelijke make over. Tevens gaf hij geruststellende woorden dat dit Vrijzinnig Centrum zeker financieel zal ondersteund worden in het kader van de werking morele dienstverlening.

En last but not least mocht Hervé Depreeuw, voorzitter van de Federatie van de Vrijzinnige Centra dan het VC De Penseur officieel voor open verklaren.

In het kort schetste hij ook wat de taken van een VC inhouden en meldde hij dat het VC De Penseur het 25ste Vrijzinnig Centrum van Vlaanderen is. Bij deze dankte hij ook alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de oprichting ervan en gaf hij ook zijn bijzondere dank aan de lokale politici voor hun steun en mogelijke inbreng. Als slot gaf hij ons nog een overweging mee:

Wij mogen niet vergeten dat wij de intellectuele erfgenamen zijn van de Franse en Amerikaanse revoluties. De keuze van de naam “De Penseur” zal daar een rol in gespeeld hebben vermoed ik.

Het is en blijft belangrijk te kijken naar onze bronnen. Om er eentje uit te pikken, de Franse filosoof Alexis de Tocqueville, bleef er op hameren hoe slecht de invloed van een godsdienst op een maatschappij wel kan zijn. Natuurlijk is hij niet de enige verlichtingsfilosoof die ageert tegen godsdiensten.

Een opdracht van een VC kan dus zijn, er te blijven op hameren voor een prima scheiding kerk/moskee en de staat in zijn regio. Bij een neutrale overheid winnen we allemaal, gelovig of niet.

Na het officiële gedeelte, dankte initiatiefnemer en bestuurder Rudi Nees alle mensen die hard gewerkt hadden om dit lokaal tijdig open te krijgen.

De namiddag duurde nog lang want de hapjes waren zo lekker en de drank liep zachtjes binnen. Dit was ook nodig daar de kelen regelmatig dienden gesmeerd te worden door het zo vele groeten van bekenden en onbekenden en het bijpraten na een lange zomer zonder activiteiten.

Sfeerbeelden geven je mooi idee van deze opening