Wat doen we

Het VC De Penseur is een organisatie voor en door vrijzinnigen, geeft informatie over vrijzinnig humanistische thema’s, geeft zo nodig morele dienstverlening en richt voordrachten, informatieve bijeenkomsten en discussieavonden in.

Wij hebben ook een mooi programma met halfmaandelijkse voordrachten over allerhande thema’s, gehouden door bekende sprekers. Zie hiervoor onze kalender van activiteiten.